Verschiedene Andachtstätten zum Flugzeugunglück vom 1.7.2002

Ostwiese Ostwiese Ostwiese Owingen
Ostwiese 2.7.03.jpg Ostwiese Gruppe ... Ostwiese Jugendg... Owingen Industri...
Owingen Owingen Owingen Owingen
Owingen Ortseing... Owingen Ortseing... Owingen Sorgenho... Owingen Taisersd...